RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 03.10. do 09.10.2022

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 17:00

streda

06:15, 18:00

štvrtok

06:15, 12:00, 18:00

piatok

06:15, 18:00

Sobota

07:00, 18:00

nedeľa

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

pondelok

05:45, 17:30

utorok

05:45, 16:30

streda

05:45, 15:00 (birmovanci)

štvrtok

05:45, 11:30, 16:00

piatok

05:45, 16:00

štvrtok

Po obednej sv. omši do 18:00

štvrtok

Tento štvrtok nebude vystavená Sviatosť oltárna.

Návšteva chorých pred veľkou nocou

Ku všetkým chorým, prvopiatkovým i nahláseným, pôjdeme v stredu doobeda.

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

Pozývame na Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý je možné modliť sa od Veľkého Piatku do soboty pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Úmysly na ktoré sa treba modliť ako aj Korunku k Božiemu Milosrdenstvu si nájdete na stolíku v zadnej časti kostola.
Deviatnik

úplne odpustky

Vo Veľkom týždni možno získať úplne odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) pri týchto príležitostiach: 1. Na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Eucharistie recitovaním alebo spevom piesne Ctime túto Sviatosť; 2. na Veľký piatok pri nábožnej účasti na poklone kríža; 3. na Bielu sobotu pri obnove krstných sľubov.

- Zo života farnosti -