RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 19. 05. 2024 do 26. 05. 2024

nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého

Turíce

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

 

 

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 17:00

Streda

06:15, 6:55, 18:00

štvrtok

06:15, 12:00, 18:00

piatok

06:15, 18:00

Sobota

07:00, 14:00, 18:00

Nedeľa

07:00, 08:30, 10:00 – prvé sv. prijímanie, 14:30, 18:00

Pondelok – streda

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

Štvrtok

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

popoludní 12:30 – 14:30

piatok

16:00 – rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich detí

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

sobota

Prvoprijímajúce deti

10:00 – CZŠ

10:30 – ZŠ Komenského

11:00 – ZŠ Slnečná (Brehy)

Štvrtok

po sv. omši o 12:00 do 18:00 – tichá adorácia

Sobota

19:00 – Moderovaná adorácia za farnosťso sprievodom hudby a slova

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

NÁCVIKY DETÍ

STREDA – 14:30 V KOSTOLE

PIATOK – 14:30 V KOSTOLE

SVÄTÁ SPOVEĎ

PIATOK

16:00 – RODIČIA A PRÍBUZNÍ

SOBOTA – DETI

10:00 – CZŠ

10:30 – ZŠ KOMENSKÉHO

11:00 – ZŠ BREHY

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

NEDEĽA 10:00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

Vzhľadom na kapacitu kostola prosíme, aby do kostola vstupovali maximálne 4 osoby z rodiny každého prvoprijímajúceho dieťaťa.

Ostatných veriacich prosíme, aby doobeda využili sv. omše o 7.00 a o 8.30.

Ďakujeme za porozumenie.

 

PONUKA ĎALŠÍCH AKTIVÍT