RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 14. 07. 2024 do 21. 07. 2024

nedeľa

15. nedeľa v Cezročnom období

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

 

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 18:00

Streda

06:15, 18:00

štvrtok

06:15, 18:00

piatok

06:15, 17:00

Sobota

07:00, 17:00

Nedeľa

16. nedeľa v Cezročnom období

07:00, 09:00, 11:00 – Verím Pane – amfiteáter, 18:00

Pondelok – piatok

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

Štvrtok

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

popoludní 12:30 – 14:30

Štvrtok

tichá adorácia po večernej sv. omši o 18:00 do 20:00

Sobota

19:00 – Moderovaná adorácia za farnosť so sprievodom hudby a slova

PONUKA ĎALŠÍCH AKTIVÍT