RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 26. 11. 2023 do 03. 12. 2023

nedeľa

06:30, 08:30, 10:30, 14:30, 18:00

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 17:00

Streda

06:15, 06:55 – CZŠ, 18:15

štvrtok

06:15, 12:00, 18:00

piatok

6:15, 18:00

Sobota

07:00 – fatimská sobota, 18:00

nedeľa

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

Pondelok

05:45, 17:30

utorok

05:45, 16:30

streda

05:45, 17:00

štvrtok

05:45, 17:00

piatok

05:45, 16:00

Štvrtok

Popoludní po sv. omši o 12:00 do 18:00

Sobota

17:00 moderovaná adorácia na začiatok prvej etapy pastoračného plánu našej diecézy “Ježišova cesta do Emauz”

Nedeľa

Farská celodenná poklona

po obednej sv. omši do 18:00

štvrtok

Po obednej sv. omši do 18:00

štvrtok

Tento štvrtok nebude vystavená Sviatosť oltárna.

piatok

Po obradoch do 24:00

sobota

Po ranných chválach (8:00) do 19:15

štvrtok

Tento štvrtok nebude vystavená Sviatosť oltárna.

Vianočná akadémia

Dnes (25.12. 2022) na slávnosť Narodenia Pána o 16.00 bude v kostole Vianočná akadémia spojená s požehnaním detí pri jasličkách. Pozývame všetkých, zvlášť však rodiny s deťmi.

Dobrá novina

Prosíme tých, ktorí majú záujem prijať koledníkov Dobrej noviny počas Vianoc na sviatok sv. Štefana (26.12. 2022), nech zapíšu svoje meno a adresu do zošita na stolíku vzadu v kostole.

Betlehemské svetlo

V sobotu (24.12. 2022) na Štedrý deň prinesú skauti na rannú sv. omšu o 7.00 betlehemské svetlo, ktoré si môžete odniesť domov. Betlehemské svetlo bude v predsieni kostola počas celého doobedia.

Požehnanie domu

Kto má ešte záujem o požehnanie domu vo vianočnom období, nech sa prihlási počas týždňa v sakristii s uvedením mena, adresy a tel. čísla. Radi vám prídeme požehnať váš domov.

- Zo života farnosti -