RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 16.06.2024 do 23.06.2024

nedeľa

11. nedeľa v Cezročnom období

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

 

 

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 17:00

Streda

06:15, 6:55 – czš, 18:00

štvrtok

Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti

06:15, 12:00, 18:00

piatok

06:15, 18:00

Sobota

07:00, 15:00, 16:00, 18:00

Nedeľa

12. nedeľa v Cezročnom období

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

Pondelok – piatok

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

Štvrtok

pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou 

popoludní 12:30 – 14:30

Štvrtok

Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti

Najsvätejšia Sviatosť bude vystavená k tichej poklone po rannej sv. omši. Počas sv. omše o 12:00 bude adorácia prerušená a pokračovať bude do večernej sv. omše.

Sobota

19:00 – Moderovaná adorácia za farnosť so sprievodom hudby a slova

PONUKA ĎALŠÍCH AKTIVÍT