RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Od pondelka 19.4. 2021 je opäť umožnené verejné slávenie sv. omší za účasti veriacich

(Dezinfekcia rúk, dostatočné rozostupy, respirátor)

Sv. omše v našom kostole sa môže zúčastniť veriaci, ktorý má vstupný lístok na danú sv. omšu. 

PONDELOK - PIATOK: 6.15 a 18.00 
ŠTVRTOK: 6.15, 8.00, 16.00, 17.00, 18.00
SOBOTA: 7.00 a 18.00
NEDEĽA: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Sv. omša o 9.30 bude ešte istý čas naďalej vysielaná cez farský YouTube kanál.

Lístky na všedný deň si môžete vyzdvihnúť v Katolíckom dome v pondelok poobede od 15.00 do 17.00. Každý si môže zobrať lístok na tri sv. omše. Veriaci, na ktorého úmysel sa slúži sv. omša, má rezervovaných päť lístkov.

Lístky na nedeľné sv. omše budú k dispozícii v Katolíckom dome vo štvrtok poobede od 15.00 do 17.00.

Dôrazne prosíme a zároveň vo svedomí zaväzujeme tých, ktorí si prevezmú lístky, aby sa zúčastnili sv. omše. Ak sa z objektívnych príčin nemôžu zúčastniť sv. omše, nech lístky odovzdajú iným, alebo nech ich včas vrátia do predajne Svetlo.

Pozn.: Deti do 10 rokov, ktoré sú v sprievode dospelej rodiny, sa nezapočítavajú do počtu osôb, ktoré môžu byť v kostole.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE
pondelok - štvrtok | 18.45
piatok - sobota | 17.00
nedeľa | 14:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA
--- 

ŠTVRTOK | 18:00

Najbližší prenos začne o

  • 00deň
  • 00hodín
  • 00minút
  • 00sekúnd

Katechézka pre najmenších

Nedeľný bulletin pre deti – 6. veľkonočná nedeľa (prebraté zo stránky zastolom.sk)

Otvoriť

Májová pobožnosť

Mesiac máj je mariánskym mesiacom. Preto sv. omše počas týždňa v tomto mesiaci budeme začínať Loretánskymi litániami.

Súkromná adorácia

Adorácia pred Sviatosťou oltárnou je vo štvrtok od 13.00 do 17.00.

Katechézka pre najmenších

Nedeľný bulletin pre deti – 6. veľkonočná nedeľa (prebraté zo stránky zastolom.sk)

Otvoriť

Májová pobožnosť

Mesiac máj je mariánskym mesiacom. Preto sv. omše počas týždňa v tomto mesiaci budeme začínať Loretánskymi litániami.

Nanebovstúpenie Pána

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omšu budeme vysielať pristredníctvom farského YouTube kanála.

Čítať článok

Mimoriadny Rok sv. Jozefa

(8.12. 2020 – 8.12. 2021)

- Zo života farnosti -