Aktuality

“Musíme rásť v poznávaní Boha. Lebo keď nebudeme rásť v poznávaní Boha, budeme rásť v poznávaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si zamilujeme.”

Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová