RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 16.05. do 22.05.2022

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 17:00

streda

06:15, 18:00

štvrtok

06:15, 12:00, 18:00

piatok

06:15, 18:00

Sobota

07:00, 18:00

nedeľa

07:00, 08:30, 10:00, 14:30, 18:00

pondelok – piatok

pol hodiny pred sv. omšou

štvrtok

Okrem toho aj každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa) od 12:30 do 14:30.

štvrtok

12:45 – 18:00

Návšteva chorých pred veľkou nocou

Ku všetkým chorým, prvopiatkovým i nahláseným, pôjdeme v stredu doobeda.

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

Pozývame na Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý je možné modliť sa od Veľkého Piatku do soboty pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Úmysly na ktoré sa treba modliť ako aj Korunku k Božiemu Milosrdenstvu si nájdete na stolíku v zadnej časti kostola.
Deviatnik

úplne odpustky

Vo Veľkom týždni možno získať úplne odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) pri týchto príležitostiach: 1. Na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Eucharistie recitovaním alebo spevom piesne Ctime túto Sviatosť; 2. na Veľký piatok pri nábožnej účasti na poklone kríža; 3. na Bielu sobotu pri obnove krstných sľubov.

Pomôžme ľuďom na Ukrajine!

celoslovenská zbierka (SKCH)

Výťažok zo zbierky sa použije na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Do zbierky môžete prispieť prevodom na číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4546 3097 (variabilný symbol 380) alebo kliknutím na odkaz:

Chcem prispieť

Pomoc pre Ukrajinu

dotazník pre pomoc ľuďom na Ukrajine

Spišská katolícka charita vytvorila dotazník pre pomoc ľuďom na Ukrajine. Buďme solidárni a nápomocní a prispejme k zastaveniu vojny, krviprelievaniu a utrpenia nevinných ľudí, zvlášť žien, detí a starších. Zvlášť k nim smeruje naša pomoc a angažovanosť.

dotazník

Poskytnutie ubytovania

utečencom z Ukrajiny

Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie pripraveného dotazníka, aby sme zmapovali naše kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať.

Registrovanie ubytovania

- Zo života farnosti -

Osobitný rok rodiny (19.3.2021 - 26.6.2022)

Cieľom katechéz je povzbudiť diecézy, farnosti i samotné rodiny v prípravách na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční budúci rok v Ríme a zároveň vo všetkých diecézach sveta. Ich témou je “Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti”.

Ďalšie materiály k osobitnému roku rodiny nájdete tu: