PRIAME PRENOSY Z KOSTOLA SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

SLEDOVAŤ MÔŽETE AJ NA TELEVÍZORE V REGIONÁLNEJ TELEVÍZII TV ORAVIA.

SV. OMŠA: PONDELOK – SOBOTA 18:00, NEDEĽA – 10:00
KRÍŽOVÁ CESTA: PIATOK 17:30, NEDEĽA 15:00
ADORÁCIA: ŠTVRTOK 19:00

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania.

  • Úmysly svätých omší budú slúžené kňazmi súkromne.
  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme na požiadanie, dohodnúť si ju môžete na tel. čísle 043/552 23 82 alebo cez mail: info@farnostnamestovo.sk.
  • Sväté omše môžete sledovať online aj prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen.
  • Kostol (predsieň) je otvorený k súkromnej modlitbe každý deň od 8.00 – 17.30h.
  • Ponúkame vám LITURGIU DOMÁCEJ CIRKVI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU – slúži rodinám počas obdobia, keď platí zákaz verejných bohoslužieb.

Zo života farnosti