RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

(s finančnou podporou mesta Námestovo)

Amoris pre manželov

Cyklus motyvačných prednášok

Naša farnosť v spolupráci s katolíckou organizáciou Rodinkovo vás pozývajú na program „Amoris pre manželov

Viac info

Satmárky - jubileum

30 rokov od príchodu do Námestova
Minulý rok si Milosrdné sestry sv. Vincenta - satmárky pripomínali 30 rokov od príchodu prvých sestier do Námestova. Toto svoje jubileum chcú osláviť s farským spoločenstvom na sviatok sv. Vincenta de Paul pri sv. omši v pondelok o 18:00 hod.

Fatimská pobožnosť

Pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci
V sobotu (2.10. 2021) je prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť začína ráno o 7.00.

(s finančnou podporou mesta Námestovo)

Adorácia za farnosť

Sobota | 19:00
V sobotu (9.10.2021) po večernej sv. omši o 19.00 bude moderovaná adorácia k Sviatosti oltárnej s doprovodom hudby a slova. Pozývame všetkých tých, ktorí chcú stráviť čas meditáciou pred Sviatosťou oltárnou.

Detský zbor

Pondelok | 16:30 - 17:30
Pozývame všetky deti, ktoré majú záujem spievať v detskom zbore, aby prišli na nácvik do pastoračného centra každý pondelok od 16.30 do 17.30. Srdečne pozývame deti zo všetkých ZŠ a tešíme sa na vás.

Stretká s deťmi

s animátorni z eRka
Animátori z eRka pozývajú deti na stretká do Katolíckeho domu v pondelok od 15.30 do 16.30 a v utorok od 15:30 do 16:45. V utorok animátori odprevadia deti aj na detskú sv. omšu.

Škola viery

2. téma

Vo štvrtok (21.10. 2019) sa uskutoční 2. stretnutie v rámci DŠV IV. Stretnutie začína o 18.00 sv. omšou, po ktorej nasleduje katechéza.

1. téma - nahrávka

Epidemiologické opatrenia v kostole

Pondelok – sobota

OTP

Nedeľa 06:30, 09:30, 11:00

zaočkovaní

Nedeľa 08:00, 14:30, 18:00

OTP

Prosíme všetkých, ktorí prichádzajú do kostola, aby si doma vypísali lístok na ktorom bude ich meno a priezvisko a tel. číslo a vhodili ho do košíka pri hlavnom zadnom vchode do kostola. Kto by si doma zabudol vypísať lístok, môže sa zapísať vzadu pri vchode do kostola.

Mimoriadny Rok sv. Jozefa

(8.12. 2020 – 8.12. 2021)

- Zo života farnosti -