29.03.2024

Ježiš nesie kríž každého z nás

Trpiaci Ježiš aj tento rok na Veľký piatok, 28. marca 2024, prešiel ulicami nášho mesta v modlitbe krížovej cesty. Modlitbu viedol náš pán dekan vdp. Miloš Pekarčík, zastavenia starej námestovskej krížovej cesty z kostola niesli členovia dobrovoľného hasičského zboru a veľký drevený kríž si od zastavenia k zastaveniu striedali jednotlivé rodiny našej farnosti. Texty tohtoročnej krížovej cesty boli inšpirované dialógom Ježiša s učeníkom v duchu pastoračného projektu našej diecézy “Ježišova cesta do Emauz”. “Niet domu bez krížika” ako sa hovorí. Naozaj každý z nás si nesie svoje životné kríže. Iba Kristov kríž nám dáva nádej a silu vždy vstať a kráčať ďalej. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zapojili svoje srdcia aj ruky do tejto modlitby.

“Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj  nad dušami v očistci.”