Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Kedy vysluhujeme sviatosť zmierenia?

Sviatosť zmierenia sa mimo prvopiatkového týždňa vysluhuje vždy pol hodiny pred svätou omšou.

V sobotu, nedeľu a prikázané sviatky sviatosť zmierenia nevysluhujeme. 

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni

pondelok: od 17:30

utorok: od 16:30

streda: od 17:00

štvrtok: od 17:00

piatok: od 16:00

Návšteva chorých na prvý piatok​

Ku chorým a starým začíname chodiť ma prvý piatok od 08:00 hod.
Chorých môžete nahlásiť buď osobne na fare alebo na našom tel. čísle (043/552 23 82).

„Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením spoločenstva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo s Cirkvou. Preto obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť pokánia a zmierenia.“

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1440)