Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

confessionforgivenstole

Sviatosť zmierenia sa mimo prvopiatkového týždňa vysluhuje vždy pol hodiny pred svätou omšou.

V soboty večer, nedele a prikázané sviatky sviatosť zmierenia nevysluhujeme. 

Prvopiatkový týždeň:

pondelok: od 17:30 hod.
utotok: od 16:30 hod.
streda: od 17:00 hod.
štvrtok: od 17:00 hod.
piatok: od 16:00 hod.

Vianoce a Veľká noc:

Svätá spoveď pred Vianocami a Veľkou nocou je stanovená podľa špeciálneho rozpisu, ktorý bude vždy vopred vyhlásený a zverejnený na nástenke a internetovej stránke.
Z rôznych dôvodov môže dôjsť aj k zmene uvedeného programu, veriaci budú vždy na to upozornení.

Návšteva chorých na prvý piatok:

Od 8.00 hod.

„Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením spoločenstva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo s Cirkvou. Preto obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť pokánia a zmierenia.“

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1440)