Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) sa vysluhuje vždy pol hodiny pred svätou omšou, okrem soboty večer, nakoľko táto sv. omša je splatnosťou na nedeľu, nedelí a prikázaných sviatkov.

V prvopiatkovom týždni sa vysluhuje sviatosť zmierenia nasledovne:

  • pondelok – streda: pol hodiny pred svätou omšou
  • štvrtok: od 17:00 hod.
  • piatok: od 16:00 hod.
  • návšteva chorých je v piatok od 8.00 hod.

Svätá spoveď pred Vianocami a Veľkou nocou je stanovená podľa špeciálneho rozpisu, ktorý bude vždy vopred vyhlásený a zverejnený na nástenke a internetovej stránke.
Z rôznych dôvodov môže dôjsť aj k zmene uvedeného programu, veriaci budú vždy na to upozornení.