Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a birmovaneckej sv. omši.
2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.
3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí, okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – ospravedlnená zo strany rodiča).
4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.
5. Odporúčanie katechétu.

Otázky na prípravu k sviatosti birmovania 

Birmovanie je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1316)