Sviatosti

Príprava na vysluhovanie sviatosti birmovania

Prihlásiť sa do facebookovej skupiny 

Skupina slúži na komunikáciu počas birmovaneckej prípravy.

(birmovanci - rodičia - animátori)

kissclipart-symbols-of-the-sacrament-of-reconciliation-clipart-6e2fdbf191955088 _(1) (1)

Sviatosť zmierenia pre birmovancov

JANUÁR 2021 / UPRESNÍME...

holy mass cplipart

Sv. omša pre birmovancov

Každý piatok o 18:00 (online)

Účasť je nutná.

Vo farnosti Námestovo prebieha príprava na prijatie sviatosti birmovania každý druhý rok. Sviatosť birmovania sa spravidla vysluhuje v máji/júni. Na prípravu sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a starší, ktorí bývajú na území farnosti Námestovo a takisto žiaci bývajúci mimo územia farnosti Námestovo, ktorí navštevujú základnú školu v Námestove od prvého ročníka.
Ak žiadateľ/ka má bydlisko v inej farnosti, má priniesť licenciu (povolenie) od svojho farára/farského administrátora k príprave a udeleniu sviatosti birmovania vo farnosti Námestovo. 

Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania

1. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a piatkovej birmovaneckej sv. omši.
2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.
3. Účasť na birmovaneckých stretnutiach (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí, okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – ospravedlnená zo strany rodiča).
4. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky.
5. Odporúčanie katechétu.

Otázky na prípravu sviatosti birmovania 

Birmovanie je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1316)