Oznamy

Úmysly sv. omší

September

Október

November

December

Aktuálne zapisujeme úmysly na mesiace septemberoktóber, novemberdecember.
Nahlásiť ich môžete v pracovné dni po každej sv. omši ako aj počas stránkových hodín.

Zapisovanie úmyslov na ďalšie mesiace vopred oznámime v nedeľných oznamoch.