Oznamy

Úmysly sv. omší

Január

Február

Marec

Apríl

Zapisovanie úmyslov na ďalšie mesiace vopred oznámime v nedeľných oznamoch.