Oznamy

Úmysly sv. omší

Všetky úmysly na mesiace júl – september sú obsadené!

Úmysly, ktoré budú odoslané na odslúženie inými kňazmi (bez zverejnenia dátumu), môžete nahlásiť v kancelárii farského úradu počas stránkových hodín. 

Zapisovanie úmyslov na ďalšie mesiace vopred oznámime v nedeľných oznamoch.