Dekanát

Farnosti dekanátu Námestovo

Bobrov

Kostol sv. Jakuba

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

PhDr. Ján Kekelák, farár

Klin

Kostol sv. Antona

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, Phd., farár
Mgr. Vincent Pollák, kaplán

Mútne

Kostol sv. Márie Magdalény (Mútne)
Kostol sv. Jozefa, robotníka (Beňadovo)

Sv. omše v nedeľu: 7.45; 10.30; 18.30 (Mútne)
7.45; 9.15 (Beňadovo)

Mgr. Richard Jurík, farár
Mgr. Pavol Gajdošík, kaplán

Námestovo

Kostol sv. Šimona a Júdu

Sv. omše v nedeľu: 7.00; 9.00; 11.00; 14.30; 18.00

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík PhD., farár – dekan
Mgr. Pavol Forgáč, kaplán
Mgr. Ing.Miroslav Mudrík, kaplán

Oravská Jasenica

Kostol Premenenia Pána

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

Mgr. Peter Žofiak, farár

Oravská Polhora

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00; 17.00

PaedDr. Marián Kačír, farár
Mgr. Ján Grivalský, kaplán

Oravské Veselé

Kostol sv. Alžbety (P. Márie Ružencovej)

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Milan Prídavok, farár

Rabča

Kostol Navštívenia Panny Márie

Sv. omše v nedeľu: 7.00; 9.15; 11.00

Mgr. Peter Bolibruch, farár
Mgr. Bystrík Dubovecký, kaplán

Rabčice

Kostol Všetkých Svätých

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Blažej Dibdiak, farár

Sihelné

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

PaeDr. Patrik Ondáš, PhD., farár

Vavrečka

Kostol sv. Anny

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Ladislav Drengubiak, farár

Zubrohlava

Kostol sv. Petra a Pavla

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

ThLic. Pavol Jurčišin, farár

Saleziáni Námestovo

Kaplnka sv. Jána Bosca

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

Mgr. Jozef Marko
Peter Roth
Ing. Ján Zauška