Dekanát

Farnosti dekanátu Námestovo

Farnosť Bobrov

Kostol sv. Jakuba

Mgr. Patrik Solár, farský administrátor

Farnosť Klin

Kostol sv. Antona

ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Šimurdiak PhD., farár

Farnosť Mútne

Kostol sv. Márie Magdalény (Mútne)
Kostol sv. Jozefa, robotníka (Beňadovo)

Mgr. Richard Jurík, farár
Mgr. Jozef Gorčák, kaplán

Farnosť Námestovo

Kostol sv. Šimona a Júdu

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík PhD., farár – dekan
Mgr. Martin Schreiner, kaplán
Mgr. Andrej Branický, kaplán

Farnosť Oravská jasenica

Kostol Premenenia Pána

Mgr. Peter Žofiak, farár

Farnosť Oravská Polhora

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

PaedDr. Róbert Slotka PhD., farský administrátor
Mgr. Peter Kalis, kaplán

Farnosť Oravské Veselé

Kostol sv. Alžbety (P. Márie Ružencovej)

Mgr. Milan Prídavok, farár

Farnosť Rabča

Kostol Navštívenia Panny Márie

Mgr. Peter Bolibruch, farár
ThLic. Florián Volf PhD., kaplán

Farnosť Rabčice

Kostol Všetkých Svätých

Mgr. Blažej Dibdiak, farár

Farnosť Sihelné

Kostol Povýšenia sv. Kríža

PaeDr. Patrik Ondáš, PhD., farár

Farnosť Vavrečka

Kostol Sv. Anny

Mgr. Ladislav Drengubiak, farár

Farnosť Zubrohlava

Kostol sv. Petra a Pavla

ThLic. Pavol Jurčišin, farár

Saleziáni Námestovo

Kaplnka sv. Jána Bosca

PhDr. Peter Hasidlo
Mgr. Marián Leškovský
Ing. Ján Zauška