Dekanát

Farnosti dekanátu Námestovo

Farnosť Bobrov

Kostol sv. Jakuba

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Patrik Solár, farský administrátor

Farnosť Klin

Kostol sv. Antona

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Šimurdiak PhD., farár

Farnosť Mútne

Kostol sv. Márie Magdalény (Mútne)
Kostol sv. Jozefa, robotníka (Beňadovo)

Sv. omše v nedeľu: 7.45; 10.30; 18.30 (Mútne)
7.45; 9.15 (Beňadovo)

Mgr. Richard Jurík, farár
Mgr. Pavol Gajdošík, kaplán

Farnosť Námestovo

Kostol sv. Šimona a Júdu

Sv. omše v nedeľu: 7.00; 9.00; 11.00; 14.30; 18.00

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík PhD., farár – dekan
Mgr. Pavol Forgáč, kaplán
Mgr. Ing.Miroslav Mudrík, kaplán

Farnosť Oravská jasenica

Kostol Premenenia Pána

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

Mgr. Peter Žofiak, farár

Farnosť Oravská Polhora

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00; 17.00

PaedDr. Róbert Slotka PhD., farský administrátor
Mgr. Peter Kalis, kaplán

Farnosť Oravské Veselé

Kostol sv. Alžbety (P. Márie Ružencovej)

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Milan Prídavok, farár

Farnosť Rabča

Kostol Navštívenia Panny Márie

Sv. omše v nedeľu: 7.00; 9.15; 11.00

Mgr. Peter Bolibruch, farár
Mgr. Bystrík Dubovecký, kaplán

Farnosť Rabčice

Kostol Všetkých Svätých

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Blažej Dibdiak, farár

Farnosť Sihelné

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

PaeDr. Patrik Ondáš, PhD., farár

Farnosť Vavrečka

Kostol Sv. Anny

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.30

Mgr. Ladislav Drengubiak, farár

Farnosť Zubrohlava

Kostol sv. Petra a Pavla

Sv. omše v nedeľu: 7.00; 08.30; 10.00

ThLic. Pavol Jurčišin, farár

Saleziáni Námestovo

Kaplnka sv. Jána Bosca

Sv. omše v nedeľu: 8.00; 10.00

PhDr. Peter Hasidlo
Peter Roth
Ing. Ján Zauška