Oznamy

Časy sv. omší a spovedania

Časy sv. omší

Nedele a prikázané sviatky, keď je pracovné voľno:

7:00; 9:00; 11:00; 14:30; 18:00

Prikázané sviatky, keď je pracovný deň:

6:15; 8:00; 16:00; 18:00

Sv. omše v pondelok - piatok:

6:15; 18:00 (v utorok o 17:00 a vo štvrtok aj 12:00*)

Sv. omše v sobotu:

7:00; 18:00

* platí počas školského roku

Kvôli epidemilogickým opatreniam platia zmenené časy uvedené v oznamoch.

Detské sv. omše

Každý utorok večer počas školského roka o 17:00 sú sv. omše za účastí detí. Pozývame na ne všetky deti, ale hlavne tretiakov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Je dobré, ak s nimi prichádza aspoň jeden z rodičov. Spieva pri nich detský zbor a preberajú sa dôležité témy formou vhodnou pre deti.

Mládežnícke sv. omše

Každý piatok počas školského roka sa stretávame na mládežníckych svätých omšiach, ktoré svojim spevom spestrujú mladí. Všetkých mladých (nie len vekom) srdečne pozývame k spoločnému sláveniu Eucharistie. ​

Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej

Každý štvrtok počas školského roka po sv. omši o 12:00 do večernej sv. omše je vystavená Sviatosť oltárna na súkromnú poklonu. Je to príležitosť stretnúť sa so sviatostným Kristom a modliť sa za vlastné potreby i potreby našej farnosti.

Každú druhú sobotu v mesiaci počas školského roka je moderovaná adorácia za našu farnosť.

Vysluhovanie sv. zmierenia

Sviatosť zmierenia mimo prvopiatkového týždňa vysluhujeme vždy pol hodiny pred svätou omšou.

V sobotu, nedeľu a prikázané sviatky sviatosť zmierenia nevysluhujeme.