Sviatosti

Vyslúženie pohrebu (svätenina)

Čo treba na zabezpečenie pohrebu

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého do kancelárie farského úradu. Termín pohrebu je nutné stanoviť najskôr na farskom úrade. Je potrebné predložiť doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho” (nie je potrebný Úmrtný list).

Farský úrad zabezpečuje kostolníka a organistu. Ostatné záležitosti sa dohodnú pri osobnom kontakte s kňazom na farskom úrade.

Účastníkom pohrebu sa odporúča, aby (ak nemajú prekážku) pred pohrebným obradom pristúpili k sviatosti zmierenia.

„Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.“

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1684)