24. 02. 2024

Kurz našich lektorov

V sobotu 24. februára sa v Námestove uskutočnil kurz lektorov Božieho slova. Takmer 80 ľudí, nielen z Námestova, ale aj z okolitých dedín ako Oravská Polhora, Rabča, Mútne, Oravské Veselé sa zišlo v Katolíckom dome, aby sa hlbšie zamysleli nad tým, čo je zmyslom a úlohou lektora. Tieto kurzy organizuje Katolícke biblické dielo od roku 2007.

Hneď  v úvode celého kurzu priblížil ThDr. Radomír Bodziony, čo je lekcionár. Porozprával o jeho histórii a štruktúre. Každý lektor by mal vedieť viac o tom, aké sú základné princípy fungovania lekcionára. Ako sám potvrdil, je dôležité “byť zapálený pre službu lektora, sadnúť si k Pánovým nohám. Pri čítaní dať Pánovi priestor pred druhoradými povinnosťami.” Na rad sa dostali aj praktické otázky, napríklad, ako sa obliekať pri čítaní v kostole a či sa pokloniť pred čítaním alebo nie.

Profesorka Dagmar Jurášková sa vo svojom vstupe zamýšľala nad tým, ako sa pripraviť pred čítaním Božieho slova. Dôležité napríklad je, keď si lektor niekoľkokrát prečíta text nahlas a porozumie mu. Aké gestá, mimiku, melódiu používať, či a ako pracovať s trémou. Zazneli aj konkrétne príklady výslovnosti niektorých slov, napríklad Timotej (čítaj Ťimoťej), stal sa kameňom uholným (čítaj uholným, tvrdo) a podobne.

Predseda rady pre Katolícke biblické dielo, Mons. Anton Tyrol ukončil kurz prednáškami na témy Biblická a Spirituálna formácia lektorov. Ako sám zhodnotil: “To, že máme Sväté písmo je prejav nevýslovnej Božej lásky a Božieho záujmu. Sväté písmo je Boh sám, ktorý sa vtelil do ľudského slova.” Nie je to len taká obyčajná kniha. Pre lektorov z toho vyplýva vznešenosť prednesu biblických textov. Úlohou lektora je urobiť všetko preto, aby sme prednášali Božie slovo tak, aby mu ľudia ľahko porozumeli. Ďalej pán profesor Tyrol priblížil praktické rady, ako sa máme zblížiť s Božím slovom prostredníctvom Lectio Divina. Zdôraznil aj dôležitosť spájania Božieho slova so sviatosťami.

Kurz bol pre nás všetkých aj duchovnou obnovou v tomto pôstnom čase. Zároveň išlo o hlbšie preniknutie do podstaty tajomstva a odovzdávania Božieho slova prostredníctvom takej služby, akou je lektorovanie v kostoloch.

Eva Kapičáková