28.03.2024

Naši malí učeníci slávili poslednú večeru

Pri slávení tohtoročnej pamiatky na Pánovu večeru, sa Ježiš sklonil aj k našim malým učeníkom, aby im preukázal svoju nesmiernu lásku, ktorú nám zanechal v Eucharistii. Na Zelený štvrtok, 28. marca 2024, naše deti spevom a chválou vzdávali vďaky Ježišovi, ktorý je stále prítomný medzi nami v Najsvätejšej Sviatosti. V homílii pán kaplán vysvetlil deťom, čo znamená pre nich to, čo urobil a daroval Ježiš apoštolom pri Poslednej večeri. Našlo sa aj dvanásť malých odvážnych apoštolov, ktorí si nechali umyť nohy v obrade umývania nôh po homílii. Ďakujeme našim deťom a vedúcim zo speváckeho súboru za krásne piesne, ktoré nás viedli k hlbokému prežívaniu svätej omše.