26.05.2023

Záverečné stretnutie birmovancov

V piatok 26. mája sa uskutočnilo posledné birmovanecké stretnutie, ktoré nieslo názov “VYSLANIE” a uzavrelo ročnú prípravu na sviatosť birmovania vo farnosti. Birmovanci si v krátkosti priblížili obsah dvadstiatichštyroch tém, ktoré im boli ponúknuté v programe Vyvolený a najmä – prijali rozhodnutie, že ako pobirmovaní kresťania chcú ďalej žiť život viery a zúčastňovať sa na živote Cirkvi.
Ponúkame vám fotky z prvého stretnutia (rozdelenia do skupiek), fotky z atmosféry stretnutí a nakoniec zo samotného záverečného stretnutia.