Aktivity vo farnosti

Diecézna škola viery

V našej farnosti prebiehali štyri ročníky Diecéznej školy viery. Ponúkame vám materiály a záznamy z jednotlivých stretnutí.

16

september

21

október

18

november

20

január

17

február

17

marec

18

máj

Diecézna škola viery IV. – Sväté písmo

4. ročník – 2021/2022

Diecézna škola viery IV. – Biblické dejiny a biblická mentalita

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery IV. – Proroci, strážcovia viery Izraela

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery IV. – 4. Žalmy, modlitebná kniha človeka

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery IV. – 5. Kristus v posolstve štyroch evanjelií

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery IV. – 6. Svätý Pavol – apoštol národov

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery IV. – 7. Čítať a modliť sa Sväté písmo

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery III. – Viera

3. ročník – 2020/2021

Diecézna škola viery III. – Viera ako odpoveď človeka Bohu

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. – Verím v Boha Otca – Stvoriteľa neba i zeme

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. – Verím v Ježiša Krista – 1/2

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. – Verím v Ježiša Krista – 2/2

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. – Verím v Ducha Svätého

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. – Verím v svätú Katolícku cirkev

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. – Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. – Život s Kristom

2. ročník – 2019/2020

Diecézna škola viery II. – 1. prikázanie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. – 2., 3. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. – 6., 9. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. – 7., 10. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. – 8. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery I. – Sviatosti

1. ročník – 2018/2019

Diecézna škola viery I. – Krst

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. – Birmovanie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. – Eucharistia

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. – Pokánie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. – Pomazanie chorých

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. – Kňazstvo

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. – Manželstvo

Materiály zo stretnutia