Aktivity vo farnosti

Diecézna škola viery III.

V našej farnosti pokračuje posledný tretí ročník diecéznej školy viery. Témy formácie DŠV III. s názvom „Viera““ sú zamerané na pravdy katolíckej viery (vierouku).

17

september

15

október

19

november

21

január

18

február

18

marec

20

máj

Diecézna škola viery III. - Viera

3. ročník - 2020/2021

Diecézna škola viery III. - Viera ako odpoveď človeka Bohu

Materiály zo stretnutia

Prednáška:

Diecézna škola viery III. - Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v Ježiša Krista - 1/2

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v Ježiša Krista - 2/2

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v Ducha Svätého

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v svätú Katolícku cirkev

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. - Život s Kristom

2. ročník - 2019/2020

Diecézna škola viery II. - 1. prikázanie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. - 2.-3. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. - 4. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. - 5. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. - 6.,9. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. - 7.,10. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Video:

Diecézna škola viery II. - 8. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Video:

Diecézna škola viery I. - Sviatosti

1. ročník - 2018/2019

Diecézna škola viery I. - Krst

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Birmovanie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Eucharistia

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Pokánie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Pomazanie chorých

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Kňazstvo

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Manželstvo

Materiály zo stretnutia