Aktivity vo farnosti

Diecézna škola viery

V našej farnosti pokračuje posledný štvrtý ročník Diecéznej školy viery. Témy formácie DŠV IV. s názvom „Sväté písmo“ sú zamerané na biblické otázky.

16

september

21

október

18

november

20

január

17

február

17

marec

18

máj

Diecézna škola viery IV. - Sväté písmo

4. ročník - 2021/2022

Diecézna škola viery IV. - Úvodné poznámky k práci so Svätým písmom

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Kázeň:

PREDNÁŠKA:

Diecézna škola viery IV. - Biblické dejiny a biblická mentalita

Nahrávka zo stretnutia + materiály

PREDNÁŠKA:

Diecézna škola viery IV. - Proroci, strážcovia viery Izraela

Nahrávka zo stretnutia + materiály

PREDNÁŠKA:

Diecézna škola viery III. - Viera

3. ročník - 2020/2021

Diecézna škola viery III. - Viera ako odpoveď človeka Bohu

Materiály zo stretnutia

Prednáška:

Diecézna škola viery III. - Verím v Boha Otca - Stvoriteľa neba i zeme

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v Ježiša Krista - 1/2

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v Ježiša Krista - 2/2

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v Ducha Svätého

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím v svätú Katolícku cirkev

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery III. - Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. - Život s Kristom

2. ročník - 2019/2020

Diecézna škola viery II. - 1. prikázanie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. - 2., 3. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. - 4. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. - 5. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. - 6., 9. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. - 7., 10. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Video:

Diecézna škola viery II. - 8. prikázanie

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Video:

Diecézna škola viery I. - Sviatosti

1. ročník - 2018/2019

Diecézna škola viery I. - Krst

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Birmovanie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Eucharistia

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Pokánie

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Pomazanie chorých

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Kňazstvo

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery I. - Manželstvo

Materiály zo stretnutia