Aktivity vo farnosti

Diecézna škola viery III.

V našej farnosti pokračuje posledný tretí ročník diecéznej školy viery. Témy formácie DŠV III s názvom „Viera““ sú zamerané na pravdy katolíckej viery (vierouku).

17

september

15

október

19

november

21

január

18

február

18

marec

20

máj

Diecézna škola viery II. (1. prikázanie)

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. (2.-3. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. (4. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. (5. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. (6.,9. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. (7.,10. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. (8. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška: