6.12.2019

Rorátne sv. omše

Pre adventné obdobie sú charakteristické ranné rorátne omše. Aj v našej farnosti slávime tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačuje smutné položenie ľudstva, ktoré kráčalo vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie. Sviece v rukách ľudí a pribúdajúce prirodzené denné svetlo symbolizujú príchod pravého Svetla.