21.12.2019

Relikviár sv. Vincenta de Paul vo farnosti

Trinásteho decembra navštívil našu farnosť sv. Vincent de Paul. Jeho prítomnosť pocítili všetci, ktorí si ho prišli uctiť do kostola. Pod hlavným oltárom bol uložený relikviár s časťou srdca, ktoré počas jeho pozemského života milovalo nadovšetko Boha a chudobných. Mohli sme sa o tom presvedčiť pri modlení deviatnika pred svätými omšami, počas večerných príhovorov našich kňazov. Jeho život sme mohli spoznať aj sledovaním filmu v pastoračnom centre, ale aj pomocou scénky, ktorú pútavo zahrali žiaci cirkevnej školy na detskej sv. omši i v škole. Práve kvôli deťom a chudobným sv. Vincent obetoval všetky svoje sily i schopnosti. Nikoho neobišiel bez povšimnutia a pomoci. Bol veľmi vynaliezavý a praktický v láske. Našiel s Božou pomocou riešenia na mnohé napohľad nevyriešiteľné problémy. Určite neostal ľahostajný ani k prosbám nás, ktorí sme ho prišli prosiť o pomoc. Uistil nás o tom aj otec Jaroslav Jaššo, CM, provinciálny predstavený na svätej omši, ktorá bola zároveň rozlúčkou so svätcom. Veríme, že máme v sv. Vincentovi ďalšieho priateľa a orodovníka v nebi. A ak vás povzbudil jeho život i návšteva k nasledovaniu jeho vzoru, môžete si ho zvoliť za patróna, tak ako ho majú naše Milosrdné sestry svätého Vincenta – satmárky.
Svätý Vincent, oroduj za nás!