20.09.2023

Púť do Svätej zeme

V dňoch 11. až 18. septembra sa uskutočnila farská púť do Svätej zeme. Ponúkame vám niekoľko fotiek z tohto milostivého miesta.