Aktivity vo farnosti

Modlitby otcov

Modlitby otcov je medzinárodné hnutie zložené z malých modlitbových skupiniek otcov, ktorí sa modlia za svoje deti, manželky a seba navzájom. Hnutie vzniklo z iniciatívy diakona Maurice Williamsa v Anglicku. Hlavným prvkom spirituality týchto skupiniek je hľadanie Božej vôle v životoch otcov prostredníctvom úplného odovzdania sa do Božích rúk v úplnej dôvere v jeho plány.

V našej farnosti prebiehajú Modlitby otcov každé dva týždne vo štvrtok v kostole po večernej sv. omši o ….
Kontaktná osoba vo farnosti:

Ďalšie informácie o hnutí nájdete po kliknutí na odkaz: