Aktivity vo farnosti

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek vzniklo v auguste 1995 vo Walshinghame v Anglicku. Dve staré mamy Veronika a Sandra začali odovzdávať v modlitbe svoje deti do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že on môže zmeniť chod vecí. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého sveta. V apríli roku 1996 sa aj na Slovensku začali dve matky modliť za svoje deti. Onedlho vznikli viaceré skupinky MM.

Spiritualita MM je spiritualita života Panny Márie. Matky sú pozvané žiť život podľa príkladu života Panny Márie, život modlitby, odovzdanosti, dôvery, lásky, trpezlivosti. Nesmieme radiť a ohovárať. Matky svoje problémy vkladajú do modlitby a prosia Pána Ježiša o jeho pohľad a riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že on ich miluje najviac a len on vidí aj v skrytosti. Matky sa stretávajú pravidelne v malých skupinkách.

Od roku 1997 sa na Slovensku koná každý rok na jar veľké stretnutia MM. Každý štvrťrok sa matky z MM stretávajú na modlitbovom trojdní, ktoré sa v rovnakom čase koná na celom svete. Sú to modlitby odprosenia, odpustenia a modlitby chvál. Tieto modlitby sú otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Kontaktná osoba vo farnosti:

Ďalšie informácie o hnutí nájdete po kliknutí na odkaz: