02.11.2018

Misijný jarmok na CZŠ

„Našim poslaním je robiť dobro, obetovať sa, šíriť lásku a porozumenie“. Práve touto myšlienkou poukázali v Cirkevnej škole v Námestove na zmysel misií. V rámci misijného jarmoku podporili evanjelizačné aktivity slovenského katolíckeho kňaza v Rusku.

Zdroj: TKKBS