Farnosť

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti

Správcovia farnosti

1. Jakub Jurčák

(1711 – 1738)

2. Ján Bernolák

(1738 – 1762)

3. Ján Dávid

(1762)

4. Ignác Vilček

(1762 – 1768)

5. Ján Kavai

(1768)

6. Jakub Kroner

(1768 – 1781)

7. Ján Pichna

(1781)

8. František Madočáni

(1782 – 1784)

9. Ján Nepomuk Hámorník

(1784 – 1830)

10. Imrich Broško

(1830 – 1864)

11. Mikuláš Laczko

(1878 – 1885)

12. Handlovič

(1885)

13. Jozef Hoblík

(1886 – 1901)

14. Ján Murín

(1901 – 1915)

15. Vendelín Schwarcz

(1915 – 1928)

16. Ján Malík

(1928 – 1938)

17. Serafín Rončák

(1939 – 1952)

18. Karol Hudáč

(1952)

19. Remigius Školák

(1952 – 1955)

20. Karol Kubala

(1955 – 1957)

21. Kamil Hliva 

(1957 – 1969)

22. Jozef Vrbovský

(1969 – 1997)

23. Blažej Dibdiak

(1997 – 2017)

Kapláni vo farnosti

Ján Hvizdoš

 (1969 – 1971)

Stanislav Baldovský

(1971)

Štefan Koma

(1971 – 1974)

Štefan Duraj

(1974 – 1977)

Michal Regec

 (1977 – 1978)

Anton Oparty

 (1978 – 1980)

Ondrej Lajčin

(1980 – 1982)

Jozef Knapik

(1982 – 1984)

Ján Farkašovský

(1984 – 1987)

Andrej Filipek

 (1987)

Ján Čuchran

 (1987 – 1989)

Michal Štang

(1989 – 1991)

František Perichta

(1991 – 1993)

Metod Frívalský

(1993 – 1994)

Jozef Trstenský

 (1994 – 1995)

Miloš Krakovský

(1995 – 1996)

Jozef Gallovič

(1995 – 1997)

Ľuboš Satina

(1996 – 1997)

Jaroslav Humený

 (1997 – 1998)

Róbert Tokár

 (1998 – 2001)

Miroslav Slotka

(2001 – 2005)

Miroslav Rožek

(2003)

František Plučinský

(2005 – 2008)

Ján Bystriansky

(2008 – 2012)

Roman Saniga

(2012 – 2014)

Miroslav Rožek

(2014 – 2018)

Gustáv Botur

(2016 – 2018)

Pavol Garbiar

 (2018 – 2019)

Blažej Raška

(2018 – 2019)

Pavol_Forgáč

Pavol Forgáč

(2019 – 2023)

Miroslav_Mudrík

Miroslav Mudrík

(2019 – 2023)