25.12.2023

Jasličková pobožnosť (2023)

Na sviatočné popoludnie slávnosti Narodenia Pána nás naše deti už tradične prekvapili hranou jasličkovou pobožnosťou. V nej najradostnejší biblický príbeh zakomponovali do života bežnej rodiny a doprevádzali veselými detskými vianočnými piesňami. Za obetavú prípravu ďakujeme sestričke Michaele, dospelým animátorkám Evke, Marte, Júlii, Jakubovi a všetkým deťom, ktoré nám svojim vystúpením priniesli radosť z milosti Vianoc.