05.03.2023

Duchovná obnova s birmovancami

Príprava na sviatosť birmovania v našej farnosti nám prináša veľa výziev.
Duchovnú obnovu sme absolvovali v 3 turnusoch v prostredí krásnej Slanickej Osady. Boh sa dotýkal sŕdc našich birmovancov, animátorov a priateľov veľmi osobne. Ďakujeme všetkým rodičom a farníkom, ktorí nás sprevádzali svojimi modlitbami.