26.12.2023

dobrá novina (2023)

Na druhý sviatok vianočný, sv. Štefana, sa aj naše deti zapojili do celoslovenskej koledníckej akcie „Dobrá novina“. Tento rok to už bol 29. ročník, ako naše deti zo Slovenska v rámci koledovania robia zbierku na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike.

Práve tento rok, keď si pripomíname 800. výročie prvých jasličiek, ktorých tradíciu založil v mestečku Greccio svätý František z Assisi, sa naše deti rozbehli s modlitbou, piesňou a požehnaním do domácností svojich blízkych aj iných, ktorí ich pozvali. Svätý František je jedným z patrónov Dobrej noviny, pretože nám má pripomínať, že centrom Vianoc nie sú darčeky a vianočná pohoda, ale narodenie Spasiteľa v realite života každého človeka.

V sobotu 9. decembra 2023 sa naši koledníci zúčastnili na vysielacej svätej omši vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, kde sa stretlo 330 koledníkov a ich animátorov z 27 obcí Oravy a Liptova. Hlavným celebrantom bol náš otec biskup František Trstenský. Vo svojej homílii koledníkom pripomenul, že sú súčasťou veľkého diela a aj napriek námahe, ťažkostiam a nepohodliu majú pamätať, že robia niečo významné, hoci častokrát v skrytosti.

Tento rok sa konala zbierka pre Južný Sudán. Táto najmladšia krajina sveta dnes patrí medzi tie najchudobnejšie. Železnice tu prakticky neexistujú, asfaltové cesty nájdeme iba vo väčších mestách. Mnohé oblasti sú dostupné len v období sucha. Počas vytrvalých dažďov sú doslova odrezané od zvyšku sveta na niekoľko týždňov.

Ďakujeme všetkým ochotným deťom, animátorom a ľuďom, ktorí nás prijali za ich štedrosť. Nech vás dobrotivý Pán Boh mnohonásobne odmení!