27.11.2018

Diecézna škola viery

V snahe prehĺbiť duchovný život veriacich, ako aj pocit spoločenstva a vzájomnej spolupatričnosti v Spišskej diecéze pripravili „Školu viery“. Podujatie vzniklo na podnet diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Od septembra začali s prvou prednáškou o sviatosti krstu aj v Námestove.

Zdroj: TKKBS