31.10.2023

Detský sprievod
“všetkých svätých”

Na sv. omši za účasti detí v predvečer slávnosti Všetkých svätých nás prekvapili naši najmenší svojou kreativitou. Za pomoci svojich rodičov, starších súrodencov a kamarátov si vyrobili masky svojich obľúbených svätých. A tak sme mali v našom kostole naozaj “celé nebo”. Nechýbali Panna Mária, sv. František, sv. Katarína Alexandrijská, sv. Pavol, naši patróni sv. Šimon a Júda, sv. Cecília, sv. Ján Pavol II. a mnohí ďalší. Veľmi ďakujeme všetkým za ochotu a prípravu. Nech sa raz všetci stretneme v nebi!