Aktivity vo farnosti

Adorácia za farnosť

Od začiatku školského roka sa každú druhú sobotu v mesiaci stretávame na spoločnej adorácií za našu farnosť. Adorácia je doprevádzaná spevom a slovom kňaza. Pred Eucharistickým Kristom chceme vyprosovať požehnanie pre toto mesto a ľudí ktorí tu žijú a doň prichádzajú.
Všetkých srdečne pozývame pripojiť sa k spoločnej modlitbe. Veríme, že chvíle strávené pred Kristom, vo Sviatosti oltárnej, nikdy nie sú plytvaním času a prinášajú so sebou veľa milosti a požehnania.

„Ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Kroník 7,14)