Aktivity vo farnosti

Združenie Zázračnej medaily

Združenie Panny Márie Zázračnej medaily je jedna z vetiev vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenie sa vo viere, ale aj pre spásu a  záchranu rodín. Bolo založené vďaka iniciatíve pápeža Pia IX. 21. júna v roku 1847 na základe zjavení Panny Márie svätej Kataríne Labouré vo Francúzsku. Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a podomová návšteva sochy Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá je umiestnená v malej drevenej kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa pri nej stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, našli čas na seba a na Pána Boha a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

Kaplnka pravidelne navštevuje rodiny, aj osamote žijúcich, ktorí sa prihlásili. V Námestove máme 6 modlitbových skupín. Skupinu tvorí 25 rodín, každá má svojho vedúceho, ktorý je koordinátorom „putovania“ kaplnky a spolupracuje s centrom ZZM v Nitre. Centrum ZZM každoročne organizuje duchovné cvičenia, na ktoré je možné prihlásiť sa u vedúcich skupín. Rodina, ktorá má záujem prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily, môže sa prihlásiť na tel. čísle: 0903 310 353. 

Viac informácii nájdete po kliknutí na odkaz: