Vigílna svätá omša

Vigílna svätá omša

V sobotu 27. 10. 2018 sme slávili sv. omšu k naším patrónom farnosti sv. Šimonovi a Júdovi Tadeášovi. Svätá omša bola slúžená pri sviečkach pri ktorej  sme si spoločne uvedomili význam sviece a svetla v našom živote a pre koho „zhárame“ my vo svojom živote. Prosili sme sv. Šimona a Júdu, aby sme nasledovali aj my to pravé Svetlo vo svojom živote ako oni.