Triedne odpusty na CZŠ

Triedne odpusty na CZŠ

Jednou z pastoračných aktivít farnosti Námestovo a Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda sú tzv. triedne odpusty. Každá trieda má svojho patróna, ktorého počas školského roka spoznávajú a snažia sa nielen ním povzbudiť ale aj podľa neho žiť. Triedne odpusty prispievajú aj k intenzívnejšiemu prehĺbeniu duchovného života žiakov CZŠ.