Poriadok bohoslužieb vo farskom kostole

Nedeľa a prikázaný sviatok, keď je pracovné voľno:

7.00; 9.00; 11.00; 14:30; 18.00

Prikázaný sviatok, keď je pracovný deň:

6.15; 8.00; 16.00; 18.00

Všedný deň:

6.15; 18.00
V utorok počas školského roka večerná sv. omša o 17.00 za účasti detí.
Vo štvrtok počas školského roka sv. omša aj o 12.00

Sv. omše za účasti detí:

Každý utorok večer sú sv. omše za účastí detí. Tie sa slávia vždy o 17.00. Pozývame na ne všetky deti, ale hlavne tretiakov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Je dobré, ak s nimi prichádza aspoň jeden z rodičov. Spieva pri nich detský zbor a preberajú sa dôležité témy formou vhodnou pre deti.

Sv. omše pre mládež:

Každý piatok večer sa slávi sv. omša pre mládež. Spieva pri nich mládežnícky spevokol. Všetkých mladých na ne srdečne pozývame.

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej:

Každý štvrtok je vystavená Sviatosť Oltárna na poklonu po sv. omši o 12.00 do večernej sv. omše. Je to príležitosť stretnúť sa so Sviatostným Kristom a modliť sa za vlastné potreby i potreby našej farnosti.