svätý Šimon

Pozn.: Pre porovnanie posúvajte doľava/doprava