svätý Júda Tadeáš

Pozn.: Pre porovnanie posúvajte doľava/doprava