Aktivity vo farnosti

Diecézna škola viery II.

V našej farnosti pokračuje druhý ročník diecéznej školy viery. V tomto školskom roku je formácia dospelých zameraná na prikázania. Téma nesie spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií sú Božie prikázania a z cirkevných príkazov sa preberajú niektoré dôležité otázky.

19

september

17

október

21

november

16

január

20

február

23

apríl

10

jún

Diecézna škola viery II. (1. prikázanie)

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. (2.-3. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. (4. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. (5. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diskusia:

Diecézna škola viery II. (6.,9. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. (7.,10. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška:

Diecézna škola viery II. (8. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Prednáška: