Aktivity vo farnosti

Diecézna škola viery II.

V našej farnosti pokračuje druhý ročník diecéznej školy viery. V tomto školskom roku je formácia dospelých zameraná na prikázania. Téma nesie spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií sú Božie prikázania a z cirkevných príkazov sa preberajú niektoré dôležité otázky. 

Termíny stretnutí: 19.9.2019, 17.10.2019, 21.11.2019, 16.1.2020, 20.2.2020, 19.3.2020, 28.5.2020

Diecézna škola viery II. (1. prikázanie)

Materiály zo stretnutia

Diecézna škola viery II. (2.-3. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. (2.-3. prikázanie)
Diecézna škola viery II. (2.-3. prikázanie)

Diecézna škola viery II. (4. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. (4. prikázanie)
Diecézna škola viery II. (4. prikázanie)
Diecézna škola viery II. (4. prikázanie – diskusia)
Diecézna škola viery II. (4. prikázanie – diskusia)

Diecézna škola viery II. (5. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. (5. prikázanie)
Diecézna škola viery II. (5. prikázanie)
Diecézna škola viery II. (5. prikázanie – diskusia)
Diecézna škola viery II. (5. prikázanie – diskusia)

Diecézna škola viery II. (6.,9. prikázanie)

Nahrávka zo stretnutia + materiály

Diecézna škola viery II. (6.,9. prikázanie)
Diecézna škola viery II. (6.,9. prikázanie)