27.10.2018

Púť radosti za bl. Ankou Kolesárovou

V dňoch 19.-21. októbra 2018 sa naši mladí z Námestova spolu s pútnikmi z Mútneho a Beňadova vybrali na Púť radosti ku blahoslavenej Anke Kolesárovej.

Samotné putovanie k relikvii do Vysokej nad Uhom bolo v sobotu z Pavloviec nad Uhom, kde boli všetci ubytovaní, a kde prebiehal aj celý program od piatku večera. Téma „Svätosť na dosah“  oslovila všetkých cez pútavé prednášky kňazov, svedectvá hostí aj účastníkov v skupinkách, adoráciu a modlitbu. Každý mal možnosť stíšiť sa, byť sám so sebou, s Bohom, ale aj zažiť radosť z komunikácie a spoločenstva.

Otec Pavol Hudák povzbudil všetkých svedectvami, v ktorých sa dozvedá, ako koná bl. Anka v ich životoch a  ako pomáha. Pobádal  mladých k priateľstvu  s touto rovesníčkou – tínedžerkou, ktorej blízkosť  bolo cítiť počas  celej púte. S návratom domov Anka prišla aj na Oravu. Máme ju už nie len na obrázku, ale najmä vo svojich srdciach.