18.09.2022

Prípravné stretnutie animátorov

Vo farnosti Námestovo začína príprava na prijatie sviatosti birmovania. V nedeľu 18. septembra sa uskutočnilo prípravné stretnutie, na ktorom bol animátorom predstavený program Vyvolený, podľa ktorého bude prebiehať tohtoročná príprava.
Viac o tomto programe nájdete na: www.sviatostbirmovania.sk