Opustová slávnosť v našej farnosti 2018

Opustová slávnosť v našej farnosti 2018

V nedeľu 28. 10. 2018 sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť sv. Šimona a Júdu Tadeáša. Svätú omšu celebroval otec biskup  Andrej Imrich. Svätí Šimon a Júda Tadeáš, orodujte za nás, aj za našu farnosť.