28.10.2019

Odpustová slávnosť

Odkaz viery apoštolov a mučeníkov sv. Šimona a Júdu povzbudil veriacich v Námestove. Tí si počas odpustovej slávnosti sprítomnili posolstvo svojich patrónov.
Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s miestnymi kňazmi biblista František Trstenský. V homílii zdôraznil odvahu, ale i vieru potrebnú pri ohlasovaní evanjelia v dnešnej dobe.
Slávnostný kazateľ zároveň pripomenul: „Apoštolov vnímame ako ľudí viery. Obdivujeme ich odvahu, ale tá odvaha vychádzala z toho, že uverili v Krista. Šimon má v zozname apoštolov pomenovanie Horlivec a môže to vyjadrovať jeho vlastnosť, že bol horlivý vo viere. Júda je zase patrónom beznádejných situácií. Odkaz apoštolov pre dnešnú dobu môžeme vidieť aj v tom, že Boh je vždy mocnejší ako akákoľvek naša slabosť, neúspech či problém.“
Mnohí veriaci sa prišli na odpustovú slávnosť povzbudiť príkladom apoštolov a posilniť sa aj v odvahe šíriť a žiť evanjelium v každodennom živote, v práci či v rodinách.
Sv. Šimon a Júda, patróni našej farnosti, orodujte za nás!