11.10.2019

Mariánske večeradlo

V našej farnosti sa 11. októbra, pri príležitosti posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime, konalo večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré už tradične viedol vdp. dekan Miloš Pekarčík. Súčasťou večeradla bolo vzývanie Ducha Svätého, čítanie z Modrej knihy a modlitba sv. ruženca, ktorý sa modlili postupne viacerí veriaci. Modlitbou jedného Zdravas a podávaním mikrofónu ďalším vytvorili tak krásny živý ruženec. Po večeradle nasledovala mládežnícka svätá omša, ktorú celebroval vdp. kaplán Pavol Forgáč spolu s vdp. dekanom Milošom Pekarčíkom, po ktorej pokračoval sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie a Eucharistiou ulicami mesta. Sprievodom sa niesli spevy a modlitby ľudí, ktorí prosili Pána o požehnanie pre naše mesto. Na záver prijali účastníci sprievodu v kostole eucharistické požehnanie.