15.02.2019

Manželské večery

V našej farnosti priebieha už druhý kurz tzv. “Manželské večery”. Kurz chce dopomôcť manželom, aby sa zamysleli nad svojím manželstvom, aby svoj vzťah navzájom prehĺbili a upevnili.