Farnosť

Kňazi vo farnosti

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.

farár – dekan

Vysvätený za kňaza: 22.06.1996 v Spišskej Kapitule
Rodák z Trstenej

1996-1997: kaplán v Poprade
1997-2002: postgraduálne štúdium kánonického práva na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
04.11.1999: ICLic. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
01.07. 2002-30.11.2002: sudca cirkevného súdu
01.07. 2002-30.06.2004: farský administrátor v Spišskom Hrhove
01.12.2002-31.12.2017: súdny vikár (viceoficiál)
10.12.2002: ICDr. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
01.07.2004-31.05.2006: výpomocný duchovný, Poľanovce
01.07.2004-01.03.2012: odborný asistent na TI TF KU v Spišskom Podhradí
19.07.2004: PhD. na KU v Ružomberku
20.10.2010: doc. v obore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku
04.07.2017: farár v Námestove a dekan Námestovského dekanátu

Martin Schreiner_

Mgr. Martin Schreiner

kaplán

16.06. 2012 v Spišskej Kapitule
Rodák z Hubovej

16.6. 2012-4.7. 2017: kaplán v Kežmarku
4.7. 2017-4.7. 2023: kaplán v Spišskej Belej
4.7. 2023: kaplán v Námestove

Mgr. Andrej Branický

kaplán

17.06. 2023 v Spišskej Kapitule
Rodák z Tvrdošína

4.7. 2023: kaplán v Námestove