Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD., farár – dekan

Narodený: 26. Mája 1972 v Trstenej
Vysvätený za kňaza: v roku 1996 v Spišskej Kapitule
Rodák z Trstenej

História pôsobenia:

1996-1997 > kaplán v Poprade
1997-2002 > potgraduálne štúdium kánonického práva na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
4.11. 1999 > ICLic. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
1.7. 2002-30.11. 2002 > sudca cirkevného súdu
1.7. 2002-30.6. 2004 > farský administrátor v Spišskom Hrhove
1.12. 2002-31.12. 2017 > súdny vikár (viceoficiál)
10.12. 2002 > ICDr. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
1.7. 2004-31.5. 2006 > výpomocný duchovný, Poľanovce
1.7. 2004-1.3. 2012 > odborný asistent na TI TF KU v Spišskom Podhradí
19.7. 2004 > PhD. na KU v Ružomberku
20.10. 2010 > doc. v obore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku
4.7. 2017 > farár v Námestove a dekan Námestovského dekanátu

Mgr. Pavol Garbiar, kaplán

Narodený: 10.04. 1981 v Dolnom Kubíne
Vysvätený za kňaza: 21.06. 2008 v Spišskej Kapitule
Rodák z Liesku

História pôsobenia:

1.7. 2008-30.6. 2011 > kaplán v Kežmarku
1.7. 2011-7.7. 2014 > kaplán v Spišskej Novej Vsi
8.7. 2014-31.7. 2015 > kaplán v Spišskej Kapitule
1.8. 2015-9.7. 2018 > kaplán v Ružomberku
10.7. 2018 > kaplán v Námestove

Mgr. Blažej Raška, kaplán

Narodený: 23.11. 1992 v Trstenej
Vysvätený za kňaza: 16.06. 2018 v Spišskej Kapitule
Rodák zo Zemianskej Dediny

História pôsobenia:

16.6. 2018 > kaplán v Námestove