Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD., farár – dekan

Vysvätený za kňaza: v roku 1996 v Spišskej Kapitule
Rodák z Trstenej

História pôsobenia:

1996-1997 > kaplán v Poprade
1997-2002 > potgraduálne štúdium kánonického práva na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
4.11. 1999 > ICLic. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
1.7. 2002-30.11. 2002 > sudca cirkevného súdu
1.7. 2002-30.6. 2004 > farský administrátor v Spišskom Hrhove
1.12. 2002-31.12. 2017 > súdny vikár (viceoficiál)
10.12. 2002 > ICDr. na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
1.7. 2004-31.5. 2006 > výpomocný duchovný, Poľanovce
1.7. 2004-1.3. 2012 > odborný asistent na TI TF KU v Spišskom Podhradí
19.7. 2004 > PhD. na KU v Ružomberku
20.10. 2010 > doc. v obore Katolícka teológia na TF KU v Ružomberku
4.7. 2017 > farár v Námestove a dekan Námestovského dekanátu

Mgr. Pavol Forgáč, kaplán

Vysvätený za kňaza: 16.06. 2012 v Spišskej Kapitule
Rodák z Oravského Podzámku

História pôsobenia:

16.6. 2012-4.7. 2017 > kaplán v Poprade
4.7. 2017-9.7. 2019 > kaplán v Lokci
9.7. 2019 > kaplán v Námestove

Mgr. Ing. Miroslav Mudrík, kaplán

Vysvätený za kňaza: 15.06. 2019 v Spišskej Kapitule
Rodák z Humenného

História pôsobenia:

15.6. 2019 > kaplán v Námestove