Oznamy

Kalednár udalostí

04. 01.2020 – Fatimská pobožnosť
11. 01.2020 – Tedeum bál
16. 01.2020 – Diecézna škola viery II.
18. 01.2020 – Adorácia za farnosť
23. 01.2020 – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
25. 01.2020 – Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
01. 02.2020 – Fatimská pobožnosť
13. 02.2020 – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
15. 02.2020 – Adorácia za farnosť
20. 02.2020 – Diecézna škola viery II
28. 02.2020 – Otvorené stretko pre mladých
01. 03.2020 – Pôstna kázeň
07. 03.2020 – Fatimská pobožnosť
08. 03.2020 – Pôstna kázeň
02. 04.2020 – Adorácia za farnosť (ONLINE)
16. 04.2020 – Adorácia za farnosť (ONLINE)
19. 04.2020 – Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (ONLINE)
23. 04.2020 – Diecézna škola viery II. (ONLINE)
16. 05.2020 – Adorácia za farnosť
30. 05.2020 – Adorácia z príležitosti vigílie Zoslania Ducha Svätého
06. 06.2020 – Fatimská pobožnosť
10. 06.2020 – Diecézna škola viery II.
27. 06.2020 – Adorácia za farnosť
04. 07.2020 – Fatimská pobožnosť
01. 08.2020 – Fatimská pobožnosť
05. 09.2020 – Fatimská pobožnosť
12. 09.2020 – Adorácia za farnosť
17. 09.2020 – Diecézna škola viery III.
27. 09.2020 – Prvé sväté prijímanie
28. 10.2020 – Odpustová slávnosť
07. 11.2020 – Adorácia za farnosť
19. 11.2020 – Diecézna škola viery III.
05. 12.2020 – Fatimská pobožnosť
12. 12.2020 – Adorácia za farnosť

09. 01.2021 – Adorácia za farnosť
21. 01.2021 – Diecézna škola viery III.
13. 02.2021 – Adorácia za farnosť
18. 02.2021 – Diecézna škola viery III.
13. 03.2021 – Adorácia za farnosť
18. 03.2021 – Diecézna škola viery III.
10. 04.2021 – Adorácia za farnosť

11

Apríl

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

15:00 (online)

01

Máj

Fatimská pobožnosť

07:00

15

Máj

Adorácia za farnosť

19:00

20

Máj

Diecézna škola viery III.

19:00

30

Máj

Prvé sväté prijímanie

05

Jún

Fatimská pobožnosť

07:00

12

Jún

Adorácia za farnosť

19:00

13

Jún

Vysluhovanie sviatosti birmovania