Oznamy

Kalednár udalostí

04. január – Fatimská pobožnosť
11. január – Tedeum bál
16. január – Diecézna škola viery II.
18. január – Adorácia za farnosť
23. január – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
25. január – Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
01. február – Fatimská pobožnosť
13. február – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
15. február – Adorácia za farnosť
20. február – Diecézna škola viery II
28. február – Otvorené stretko pre mladých
01. marec – Pôstna kázeň
07. marec – Fatimská pobožnosť
08. marec – 
Pôstna kázeň

04

Apríl

Fatimská pobožnosť

07:00

11

Apríl

Adorácia za farnosť

19:00

18

Apríl

Diecézne stretnutie mládeže

09:30, Aréna Poprad

26

Apríl

Prvé sväté prijímanie

02

Máj

Fatimská pobožnosť

07:00

09

Máj

Adorácia za farnosť

19:00

28

Máj

Diecézna škola viery II.

18:00

06

Jún

Fatimská pobožnosť

07:00

13

Jún

Adorácia za farnosť

19:00