Oznamy

Kalednár udalostí

04. január – Fatimská pobožnosť
11. január – Tedeum bál
16. január – Diecézna škola viery II.
18. január – Adorácia za farnosť
23. január – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
25. január – Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
01. február – Fatimská pobožnosť
13. február – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
15. február – Adorácia za farnosť
20. február – Diecézna škola viery II
28. február – Otvorené stretko pre mladých
01. marec – Pôstna kázeň
07. marec – Fatimská pobožnosť
08. marec – 
Pôstna kázeň
02. apríl – Adorácia za farnosť (ONLINE)
16. apríl – Adorácia za farnosť (ONLINE)
19. apríl – Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (ONLINE)
23. apríl – Diecézna škola viery II. (ONLINE)
16. máj – Adorácia za farnosť 
30. máj – Adorácia z príležitosti vigílie Zoslania Ducha Svätého​
06. jún – Fatimská pobožnosť
10. jún  – Diecézna škola viery II.
27. jún – Adorácia za farnosť 

04

Júl

Fatimská pobožnosť

07:00, Katolícky dom

12

September

Adorácia za farnosť

19:00

27

sep

Prvé sväté prijímanie