Oznamy

Kalednár udalostí

04. január – Fatimská pobožnosť
11. január – Tedeum bál
16. január – Diecézna škola viery II.
18. január – Adorácia za farnosť
23. január – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
25. január – Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
01. február – Fatimská pobožnosť
13. február – Duchovná obnova pre manželov na cirkevnej škole
15. február – Adorácia za farnosť
20. február – Diecézna škola viery II
28. február – Otvorené stretko pre mladých
01. marec – Pôstna kázeň
07. marec – Fatimská pobožnosť
08. marec – 
Pôstna kázeň
02. apríl – Adorácia za farnosť (ONLINE)
16. apríl – Adorácia za farnosť (ONLINE)
19. apríl – Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (ONLINE)
23. apríl – Diecézna škola viery II. (ONLINE)
16. máj – Adorácia za farnosť 
30. máj – Adorácia z príležitosti vigílie Zoslania Ducha Svätého
06. jún – Fatimská pobožnosť
10. jún  – Diecézna škola viery II.
27. jún – Adorácia za farnosť 
04. júl – Fatimská pobožnosť
01. august – Fatimská pobožnosť
05. september – Fatimská pobožnosť
12. september – Adorácia za farnosť 

17

September

Diecézna škola viery III.

19:00

27

sep

Prvé sväté prijímanie

03

Október

Fatimská pobožnosť

07:00

10

Október

Adorácia za farnosť

19:00

15

Október

Diecézna škola viery III.

19:00

25

Október

Odpustová slávnosť

11:00

14

November

Adorácia za farnosť

19:00

19

November

Diecézna škola viery III.

19:00

12

December

Adorácia za farnosť

19:00

09

Január

Adorácia za farnosť

19:00

21

Január

Diecézna škola viery III.

19:00

13

Február

Adorácia za farnosť

19:00

18

Február

Diecézna škola viery III.

19:00

13

Marec

Adorácia za farnosť

19:00

18

Marec

Diecézna škola viery III.

19:00

10

Apríl

Adorácia za farnosť

19:00

15

Máj

Adorácia za farnosť

19:00

20

Máj

Diecézna škola viery III.

19:00

12

Jún

Adorácia za farnosť

19:00