Duchovné obnovy pre manželov

V našej farnosti prebiehajú v priestoroch Základnej cirkevnej školy sv. Gorazda raz do mesiaca duchovné obnovy pre manželov. 

Názov: 7 zručností v manželstve

Témy jednotlivých stretnutí:

1. Komunikácia
2. Každodenný život
3. Poznanie partnera
4. Riešenie konfliktov
5. Sebariadenie
6. Zvládanie stresu
7. Intímny život