Dobrovoľný milodar​

Bankový účet:

SK71 5600 0000 0041 0258 5001

Srdečné Pán Boh zaplať!