23.09.2019

Diecézna škola viery II.

Téma „Život s Kristom“ bude sprevádzať druhý ročník Diecéznej školy viery . Predmetom úvah a diskusií budú v novom školskom roku Božie prikázania. V spišskej diecéze pripravujú v desiatich farnostiach sedem stretnutí.
Prednášky pokračujú aj v Námestove. Farníkom sa tu na prvom stretnutí prihovoril farár zo Zákamenného, Cyril Hamrák. V príhovore ich povzbudil, že teologické štúdiá pre laikov pomáhajú veriacim lepšie spoznávať Boha a žiť zo svojej viery. Zdôraznil význam prvého Božieho prikázania: ” Ja som Pán, Tvoj Boh.” Taká podstatná črta našej viery je podľa jeho slov uveriť v Pána, ktorý sa nám zjavuje a prezentuje ako pravda, krása a láska.
Diecézna škola viery je určená pre veriacich, ktorí prijali sviatosť birmovania a chcú prehĺbiť svoje vedomosti, ale aj duchovný život. Prichádzajú tu nielen farníci z Námestova, ale aj z okolitých obcí, ktorí načerpávajú najmä posilu a dôveru v jediného Boha.