Deň farnosti 2018

Deň farnosti 2018

1.júla 2018 sa tak, ako každý rok v našej farnosti konal Deň farnosti.

Myšlienka tejto peknej aktivity spočíva v tom, že farnosť, ako jedna rodina sa stretneme pri slávení sv. omše, lebo v priebehu roka sa to nedá celkom realizovať.

V sobotu sa všetci, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, zídu v pastoračnom centre a chystajú všetko potrebné na nasledujúci deň. Šikovné mamičky upečú chutné koláče a sponzori a dobrodinci prinesú ceny do tomboly. Jednotlivé spoločenstvá z farnosti varia guláš, ktorý je potom ponúkaný ostatným ľuďom po skončení sv. omše.

Následne zúčastnení veriaci vypĺňajú pripravený kvíz, tento rok sa otázky týkali života bl. Zdenky Schellingovej, oravskej rodáčky, ktorej socha sa nachádza pred námestovským kostolom.

Po opravení testu nasleduje výber cien z tomboly. Tento rok si pedagógovia CZŠ sv. Gorazda v Námestove pripravili športové a hrové podujatia s odmenami.

Počasie nám prialo, slnko svietilo nad hlavami ľudí a veríme, že to „duchovné  slnko“ prinášajúce radosť, pokoj, lásku, jednotu atď. bude aj naďalej svietiť v našich životoch a prinášať hojné ovocie!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o pekný priebeh tohto  podujatia, nech ich dobrotivý Pán Boh požehnáva a odmeňuje svojím požehnaním!

Tešíme sa nabudúce!