Blahorečenie Anny Kolesárovej

Blahorečenie Anny Kolesárovej

V sobotu 1. septembra 2018 putovali oravskí pútnici – teda aj z  Námestova, do metropoly východu, do Košíc, kde podľa organizátorov prišlo okolo tridsaťtisíc ľudí.

Skoro rok po blahorečení saleziánskeho kňaza Titusa Zemana, má Slovensko ďalšiu blahoslavenú. Na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach vykonal akt blahorečenia Anny Kolesárovej legát pápeža Františka, kardinál Giovanni Angelo  Becciu.

 Na začiatku slávnosti priniesli k oltáru hlavný relikviár v tvare srdca s pozostatkami tela Anny Kolesárovej. Asi pre väčšinu prítomných bolo práve toto silným momentom.

  1. biskup Marek Forgáč v homílii povedal:„ Cirkev na Slovensku môže byť hrdá na túto svoju dcéru, ktorá sa dnes ponúka ako model života veriacim, a zvlášť mladým, aby objavili krásu autentickej lásky, ako aj hodnotu čistoty“ „Týmto blahorečením Cirkev vyhlasuje, že čistota si aj v tejto dobe zachováva svoju príťažlivosť.
  2. Pavol Hudák prejavil svoju radosť slovami: “Teším sa, že aj toto blahorečenie nám môže pomôcť vybudovať zdravé manželstvá“ . „Anka nám ukazuje, že žene má patriť úcta, nie je len vecou na použitie.“

Pre kardinála Becciu  to bolo jeho prvé blahorečenie v úrade. „Som rád, že som svoju službu v úrade začal touto nádhernou slávnosťou,“ povedal po skončení omše novinárom. „Dojali ma veľké zástupy ľudí, ktorí sú pohnutí vierou. Zaujalo ma, že Ankin príbeh vlastne objavili mladí ľudia. Jej posolstvo ide proti prúdu. Odkazujem mladým cez ňu, že najprv treba objaviť Boha a ostatné, aj život v čistote, príde potom.“

Ďalej program pokračoval po sv. omši Koncertom radosti a Modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

Veľkým a milým prekvapením pre všetkých bolo aj to, že sme v autobuse dostali ruže, ktoré boli priložené k relikviáru blahoslavenej.

 A na záver slová Svätého  Otca Františka, ktoré zazneli po modlitbe Anjel Pána a po udelení apoštolského požehnania vo Vatikáne: 

„Drahí bratia a sestry, včera v Košiciach, na Slovensku, bola vyhlásená za blahoslavenú Anna Kolesárová, panna a mučeníčka, zavraždená preto, lebo sa vzoprela tomu, ktorý chcel násilne pošliapať jej dôstojnosť a jej čistotu. Je ako naša talianska Mária Goretti. 

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!