22.02.2019

Adorácia za rodiny

V piatok 15. februára 2019 sme pri adorácii s modlitbami Taizé vyprosovali požehnanie pre naše manželstvá a rodiny. Pane, žehnaj a ochraňuj naše rodiny, manželstvá… vďaka Ti za tento čas milostí!