Adorácia za farnosť (TV Lux)

V sobotu 18. januára sa uskutočnila ďalšia adorácia za našu farnosť. Z tejto príležitosti vám prinášame krátku reportáž. 

Adorácia za farnosť

Reportáž zo sobotnej adorácie za našu farnosť 🌱

Uverejnil používateľ Farnosť Námestovo Piatok 24. januára 2020