RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

Platné od 26.02.2023 do 02.04.2023

nedeľa

07:00, 9:00, 11:00, 14:30, 18:00

Pondelok

06:15, 18:00

utorok

06:15, 17:00

streda

06:15, 18:00

štvrtok

06:15, 12:00, 18:00

piatok

06:15, 18:00

Sobota

07:00, 18:00

nedeľa

07:00, 09:00, 11:00, 14:30, 18:00

pondelok – piatok

pol hodiny pred sv. omšou 

štvrtok

Okrem toho aj každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa) od 12:30 do 14:30.

Vo štvrtok nebudeme spovedať.

pondelok – piatok

pol hodiny pred sv. omšou 

Sobota (veľkonočná spoveď)

09:00 – 11:45

štvrtok

Po obednej sv. omši do 18:00

štvrtok

Tento štvrtok nebude vystavená Sviatosť oltárna.

sobota

19:00 – 20:00

štvrtok

Tento štvrtok nebude vystavená Sviatosť oltárna.

Vianočná akadémia

Dnes (25.12. 2022) na slávnosť Narodenia Pána o 16.00 bude v kostole Vianočná akadémia spojená s požehnaním detí pri jasličkách. Pozývame všetkých, zvlášť však rodiny s deťmi.

Dobrá novina

Prosíme tých, ktorí majú záujem prijať koledníkov Dobrej noviny počas Vianoc na sviatok sv. Štefana (26.12. 2022), nech zapíšu svoje meno a adresu do zošita na stolíku vzadu v kostole.

Betlehemské svetlo

V sobotu (24.12. 2022) na Štedrý deň prinesú skauti na rannú sv. omšu o 7.00 betlehemské svetlo, ktoré si môžete odniesť domov. Betlehemské svetlo bude v predsieni kostola počas celého doobedia.

Požehnanie domu

Kto má ešte záujem o požehnanie domu vo vianočnom období, nech sa prihlási počas týždňa v sakristii s uvedením mena, adresy a tel. čísla. Radi vám prídeme požehnať váš domov.

- Zo života farnosti -